================================================== -->

goldenslot online

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้รัฐบาลมีความพยายามกดดันมหาวิทยาลัยให้เร่งทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาประเทศและสนองนโยบายประเทศไทย 40 แต่หากจะขับเคลื่อนไปได้นั้น รัฐบาลก็ต้องช่วยมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ใช่เร่งรัด ผลักดัน บีบบังคับมหาวิทยาลัยฝ่ายเดียว โดยปัญหาหลัก 3 เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวอุดมศึกษา คือ 1ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งน้อยกว่าครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 8 ,2เงื่อนไขการขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการที่แข็งเกินไป ไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศงานวิชาการ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้อาจารย์ขาดความกระตือรือร้นในการทำวิจัย

  • เยี่ยมชมบล็อก:180260
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 89
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-04-16 08:13:06
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

28 มค2561-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าของลายเซ็นสุดพิศดาร โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัว ถึงโครงสร้างคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช) ว่ามีความ คล้ายกับระบบของพรรคในสังคมนิยม เขาระบุว่าในระบอบสังคมนิยมจะมีคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ของพรรคประชาชนปฎิวัติลาว เมื่อพิจารณาดูแล้วมีความละม้ายคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญแห่ง สปปลาว อยู่หลายประการ ทั้งนี้เพราะการที่หัวหน้า คสช กับนายก และเป็นคนๆเดียวกัน (แต่เดิมมีตำแหน่ง ผบทบ ด้วย) ก็ทำให้ผู้เขียนคิดถึงโฉมหน้าของโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของประเทศลาว ในระบบสังคมนิยม ซึ่งพัฒนาและเติบโตสั่งสมบ่มเพาะจนสุกงอมจากพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม และเมื่อดูในรายละเอียดซึ่งจะเจตนาหรือบังเอิญก็ไม่อาจทราบได้ เมื่อศูนย์กลางอำนาจของสถาบันการเมืองไทยละม้ายคล้ายคลึงกับสถาบันการเมืองลาวซึ่งเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมค่อนข้างมาก เบื้องต้นจะขอเล่าเรื่องศูนย์กลางอำนาจลาว ให้ฟังก่อน โดยประเทศลาว หรือ สปปลาว ปกครองโดยหลักการนำพาประเทศ ด้วยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยรัฐธรรมนูญลาวได้กำหนดว่าให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้ชี้นำ นำพา โดยพรรคจะเป็นผู้กำหนดแนวทาง นโยบาย และแต่งตั้งบุคคลของพรรคไปบริหารในนามรัฐบาลโดยมีการรวมศูนย์อำนาจการปกครองอยู่ที่พรรคประชาชนปฏิวัติ ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดของพรรคประชาชนปฎิวัติคือ คณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค และแม้รัฐธรรมนูญของประเทศลาวจะกำหนดให้มีการแยกแยกองค์กรนิติบัญญัติ คือ สภาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล และฝ่ายตุลาการ คือศาลประชาชน ออกจากกัน แต่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆ ก็ให้อำนาจพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญๆ ของรัฐบาลก็จะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประธานประเทศ ก็เป็นเลขาธิการใหญ่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ก็มักจะมีตำแหน่งในคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฎิวัติด้วย นอกจากนั้นตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นประธานศาลประชาชนสูงสุด และอัยการประชาชนสูงสุดก็มาจากการแต่งตั้งของประธานประเทศ ส่วนผู้พิพากษาและอัยการก็มาจากการแต่งตั้งของคณะประจำสภาแห่งชาติ ซึ่งคณะประจำสภาเป็นตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สภาแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญลาว มาตรา ๕ ที่กำหนดให้ดำเนินการตามหลักการประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ (Centralization) กล่าวโดยสรุป สปปลาว มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคกำอำนาจ เพียงแต่การปฏิบัติงานได้มีการ แบ่งงาน ออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ(the legislative) บริหาร (the executive) และตุลาการ (the judiciary) แต่ยังไม่มีการ แบ่งอำนาจ โดยสภาแห่งชาติซึ่งนอกจากทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ว สภาแห่งชาติยังมีอำนาจแต่งตั้งฝ่ายบริหาร กับฝ่ายตุลาการอีกด้วย เช่นนี้ จึงเห็นได้ว่าระบบการปกครองของ สปปลาว จึงยังมิได้มีการแยกอำนาจเป็นอิสระต่อกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะระบบการปกครองของ สปปลาว ยังเป็นระบบสังคมนิยมอยู่นั่นเอง ครั้นเมื่อพิจารณาในส่วนของประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่า คสช คือผู้มีอำนาจสูงสุดผู้กำอำนาจ คล้ายๆ กับคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฎิวัติลาว และหัวหน้า คสช ก็ได้รับตำแหน่งที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรี คนใน คสช เองก็ได้รับตำแหน่งสำคัญๆ ในรัฐบาล เช่นเดียวกับกรณีกรรมการของศูนย์กลางพรรคที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญๆ และเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) ที่กำหนดให้คงมี คสช ต่อไป และให้อำนาจ คสช สั่งการคณะรัฐมนตรีได้โดยรัฐธรรมนูญใช้คำว่า ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป จึงทำให้เห็นได้ว่า คสช เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด จากบทบัญญัตินี้เองก็พบว่ามีการให้อำนาจแก่หัวหน้า คสช (ซึ่งเป็นคนๆ เดียวกับนายกรัฐมนตรี)มีอำนาจสั่งการแก่คณะรัฐมนตรี ดังเช่นที่พรรคประชาชนปฎิวัติลาวที่ประธานประเทศ กับเลขาธิการพรรคเป็นคนๆ เดียวกัน และพรรคจะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆ และมีอำนาจสั่งการแก่รัฐมนตรีต่างๆได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเองประเทศไทยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติอันมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งส่วนนี้จะแตกต่างกับกรณีที่มาของสภาแห่งชาติของลาว ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญของลาวกำหนดให้คนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต้องเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฎิวัติเพียงพรรคเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราก็ยังโชคดีหน่อยที่ฝ่ายตุลาการไม่ถูกแต่งตั้งจาก สนช โดยตรง(แต่ คสชก็มีอำนาจโยกย้ายใด้) อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้พอเห็นได้ว่าอำนาจต่างๆ เกือบทั้งหมดใน สปปลา จึงถูกผูกโยงอยู่ที่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฎิวัติ ไม่ต่างกับประเทศไทยที่อำนาจเกือบทั้งหมดผูกโยงกับ คสช ซึ่งแน่นอนย่อมจะก่อให้เกิด ผลประโยชน์ที่ขัดกัน (Conflict Interest) ไม่สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of powers) เช่นนี้ฝ่ายบริหารที่ไม่มีคุณธรรมก็อาจใช้อำนาจนอกขอบเขตของกฎหมาย แน่นอนว่าการตรวจสอบถ่วงดุล (Checks and balances) ระหว่างอำนาจ ด้วยการใช้อำนาจหยุดยั้งอำนาจ หรือใช้อำนาจตรวจสอบอำนาจ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ ตามหลักการปกครองโดยกฎหมาย (the rule of law) ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ย่อมมีน้อยลง และมีความไกล้เคียงกับสังคมนิยมของประเทศเทศลาวไม่มากก็น้อย กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ระบบการปกครองของไทยมีลักษณะคล้ายกับการปกครองของ สปปลาว ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสังคมนิยมนั่นเอง

ที่เก็บบทความ

2015(464)

2014(113)

2013(569)

2012(733)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: Baidu สุขภาพ

goldenslot online,รัฐบาลไทยนิยมฟุ้ง2561ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 28 มกราคม พศ 2561 เวลา 14:41 น เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับการแต่งงานของเพศที่สาม เพื่อสะท้อนถึงการเปิดโลกกว้างที่เปลี่ยนไปแล้วและต้องการสนับสนุนความเท่าเทียมของการวิวาห์ที่ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงหญิงกับชายแม่น้ำวอลตาวา, สะพานชาร์ลส์ และผู้คน มีปราสาทกรุงปรากตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง2 พี่น้องอ้างเป็นตำรวจเรียกตรวจค้นชาวบ้านแล้วกรรโชกทรัพย์ พลเมืองดีเข้าขัดขวางถูกล็อกคอจะทำร้าย แต่หนีรอดมาได้และโพสต์เตือนในเฟซบุ๊ก ตำรวจจริงตามรวบได้ทั้งคู่ เจ้าทุกข์ทยอยแจ้งความ

สมพงษ์ ชี้ปัญหาอุดมศึกษาปัจจุบันเหมือน ฝีแตก ถูกปล่อยทิ้งไว้นาน 20ปี ขี้รัฐบาลอย่าบีบคั้นอย่างเดียว ต้องช่วย แก้ไขปัญหา 3 เรื่อง ขณะที่ คนมหาวิทยาลัยต้องใจกว้าง เปิดใจ ยอมรับความจริงมีหลักสูตรด้อยคุณภาพเยอะแยะ ถ้าไม่เร่งแก้ไข ปล่อยไว้จะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง กัญชาทะลักเข้าแนวชายแดน ตชดสกัดจับได้ผู้ต้องหาชายหญิง 3 คน พร้อมของกลางหนัก 600 กก มูลค่า 20 ล้าน สารภาพรับจ้างขนจากอีสานไปส่งสระบุรี ทำมาแล้ว 4 ครั้งนักเรียนหญิงชั้น ม2 กลับบ้านแล้ว อ้างไปเยี่ยมพ่อและป้าที่ต่างจังหวัด ตำรวจเข้าหาข้อมูล อ้างไม่มีอะไรกับ ผอ แต่เจ้าหน้าที่สังเกตพูดจาอ้ำอึ้งเหมือนท่องสคริปต์ตามสั่ง เตรียมดึงสหวิชาชีพสอบปากคำอีกครั้ง ด้าน ผอฉาวขอร่นเวลาเข้าให้ปากคำเป็น 31 มคไปกันใหญ่! วัฒนา เรียกร้องกองทัพเลือกข้าง ปชช หรือหนุน คสช 29 มกราคม พศ 2561 เวลา 10:39 น

อ่าน(109) | แสดงความคิดเห็น(505) | ส่งต่อ(770) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

จีจินจุน 2021-04-16

Tianhu Yuyao 2 พี่น้องอ้างเป็นตำรวจเรียกตรวจค้นชาวบ้านแล้วกรรโชกทรัพย์ พลเมืองดีเข้าขัดขวางถูกล็อกคอจะทำร้าย แต่หนีรอดมาได้และโพสต์เตือนในเฟซบุ๊ก ตำรวจจริงตามรวบได้ทั้งคู่ เจ้าทุกข์ทยอยแจ้งความ

รัฐบาลไทยนิยมฟุ้ง2561ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 28 มกราคม พศ 2561 เวลา 14:41 น

อาคิยาม่า นาไน 2021-04-16 08:13:06

2 พี่น้องอ้างเป็นตำรวจเรียกตรวจค้นชาวบ้านแล้วกรรโชกทรัพย์ พลเมืองดีเข้าขัดขวางถูกล็อกคอจะทำร้าย แต่หนีรอดมาได้และโพสต์เตือนในเฟซบุ๊ก ตำรวจจริงตามรวบได้ทั้งคู่ เจ้าทุกข์ทยอยแจ้งความ

จักรพรรดิฮั่นเฉิง 2021-04-16 08:13:06

ตำรวจกัมพูชาจับกุมชาวต่างชาติ 10 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในความผิดฐานร้องเพลงและเต้นรำลามกอนาจาร,รัฐบาลจีนและญี่ปุ่นมีแผนจะเปิดฮอตไลน์ระหว่างกองทัพของทั้งสองฝ่าย เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งกรณีหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออก。ซาอุฯ ปล่อยตัวเจ้าชายอัลวาลีด เหยื่อกวาดล้างคอร์รัปชัน 28 มกราคม พศ 2561 เวลา 21:00 น เจ้าชายอัลวาลีด อภิมหาเศรษฐีเจ้าของฉายาวอร์เรน บัฟเฟต์ แห่งซาอุดีอาระเบีย ได้รับอิสรภาพแล้ว หลังจากถูกควบคุมตัวไว้นานร่วม 3 เดือน โดยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีคอร์รัปชัน。

แท่งทอง 2021-04-16 08:13:06

กฎหมายคุมสื่อถึงมือ ประยุทธ์ แล้ว จิรชัยโละทิ้งข้อเสนอชุด คณิต เกลี้ยง ชงให้สื่อคุมกันเองแบบเข้มข้น มี 9 อรหันต์นั่งสภาวิชาชีพ พร้อมตีเส้นมาตรฐานกลางด้านจริยธรรม พ่วงข้อเสนอปรับแก้ทั้งระบบตั้งแต่ กสทช-อวกาศ ยันทีวีรัฐ, เพราะ ทั้งรัฐบาล คสช ทั้ง สนชและทั้ง ปปช ทำหน้าที่เหมือน สมคบ-ต้มยำ ให้ประชาชน หมดความเชื่อถือ เอง เลื่อนเลือกตั้ง ประชาชนยอมรับได้ แต่การเป็น เด็กเลี้ยงแกะ ของผู้นำ ประชาชนรับไม่ได้ ออกกฎหมายใด ประชาชนก็รับได้ แต่ออกวันนี้ พรุ่งนี้แก้ (เพื่อกู) อีกแล้ว ประชาชนยอมรับไม่ได้ เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมาตรฐานเดียวกับร้าน แก้กางเกง ไม่ได้ ประเทศไทยส่อวิบัติ เพราะ ทุจริต-คอร์รัปชัน สะสมในวงราชการและนักการเมือง รัฐบาล คสชเข้ามา ก็เพราะเหตุนี้ และที่ประชาชนสนับสนุน รัฐบาลเผด็จการ คสช ก็เพราะเชื่อว่า คสชจะทำตามสัญญา แต่ ๔ ปี ก็เข้าตำรา เหลือบฝูงใหม่ รัฐบาลเผด็จการทหารกับรัฐบาลเลือกตั้ง เรื่องคอร์รัปชัน ไม่ต่างกันเลย! เรื่องฉาว นาฬิกาบิ๊กป้อม เป็นแค่ตัวอย่างในที่แจ้ง ถึงแจ้งๆ ขนาดนี้ ยังหน้าตาย ไม่มีอะไรผิด ยิ่ง ปปชออกท่า นาฬิกายืมเพื่อน ไม่ต้องแจ้งบัญชี วิบัติศรัทธาไปอีก ๑ สถาบันทันที! การที่ประธาน ปปช พลตำรวจเอกวัชรพล ประกาศ ถอนตัว ไม่ร่วมพิจารณาคดี ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ตรงกันข้าม เท่ากับยืนยันความจริงทางสัมพันธ์ บิ๊กป้อม-บิ๊กกุ้ย ว่าถึงกึ๋นขนาดไหน แม้ตัวประธาน ปปชไม่เข้าร่วมพิจารณา แต่ในความเป็นประธานในสายงาน จะร่วม-ไม่ร่วม ค่าเท่ากัน อีกอย่าง ในชั้นลงมติ ตามกฎ ปปช ต้องออกเสียง ครบทุกคน จะงดเหมือนพวก สนชไม่ได้มิใช่หรือ? ฉะนั้น เรื่องนาฬิกาเพื่อน ถ้าพูดถึงความ เป็น-ตาย ไม่เพียงบิ๊กป้อม ไม่เพียงรัฐบาล คสช ปปชก็ เป็น-ตาย ด้วย ถ้าผลสอบออกมา ค้านสายตา คนทั้งโลก! ยิ่ง สนชเซต ซีโร องค์กรอื่น ไม่เซต ซีโร ปปชต่ออายุยาว ๙ ปีด้วยแล้ว กรรมยิ่งเป็นตัวบ่งชี้เจตนา ว่า ปปช ของใคร และเพื่อใคร? ถึงผลสอบยังไม่ออก แต่ถ้า ดึง-เตะถ่วง นานเกินไป ตายยกพวง อีกเหมือนกัน! แค่เลขาฯ ปปชกราวหน้าพาทย์ นาฬิกาเพื่อนไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน แค่นั้น ทำให้ตรรกะทางกฎหมายวิบัติไปหมดแล้ว! ต่อไป จะวุ่นวาย-สับสน หามาตรฐานยึดถือในกระบวนการกฎหมายไม่ได้เลย ใครๆ ก็จะอ้าง ยืมเพื่อนมา ถ้ารายบิ๊กป้อมได้ ต่อไปทุกรายก็ต้องได้ แล้วคิดดูซิ หายนะชาติ อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล? ผมก็ไม่รู้จะว่าไง ในเมื่อรัฐบาล สร้างความชอบธรรม ให้พวกไฮยีนา หมาป่า ร้อยกเฬวราก แห่ออกมารวมฝูง แล้วดาหน้าขย้ำรัฐบาลเอง!? ทุกเหตุตอนนี้ คนรัฐบาล สร้างขึ้นเองทั้งนั้น แล้วจะไปโทษใคร จะเที่ยวไปหาคนโน้น-คนนี้ คิดไม่ดี จ้องล้มรัฐบาล ก็ไม่ได้เต็มปาก ป๋าเปรม จึงเตือนแบบให้เกียรติและให้คิดไงล่ะว่า ตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้ว ! คนที่เคยหนุน ก็หนุน จนหลังเดาะ-หลังหักไปเกือบหมดแล้ว รัฐบาล บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม ไม่เคยทำตัวให้เบา เพื่อช่วยผ่อนแรงให้คนหนุนเขาได้เบาแรงบ้างเลย เอาแต่ยโส-ถือดีในอำนาจ แถมทวงบุญ-ทวงคุณ ที่เข้ามายึดอำนาจประเทศ เป็นนักการเมืองแล้ว แทนที่จะหัดฟังเสียงชาวบ้านบ้าง ฟังข้อเสนอแนะ ความเห็นข้าราชการในวงประชุมบ้าง แต่กลับเสพติดอำนาจ รูปแบบกองทัพ แน่นหนึบ ในลักษณะ ข้าราชการ-ประชาชนทุกคน คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องตะเบ๊ะ ต้องฟังคำสั่ง ต้องรองรับอารมณ์ ห้ามพูด ห้ามเถียง ห้ามแย้งคำสั่ง ห้ามออกความเห็น ให้ฟังอย่างเดียว! อย่างนี้ก็ พังอย่างเดียว เปิดช่องให้โจรการบ้าน อ้างความชอบธรรม เข้ามาปราบโจรการเมือง อย่างที่เห็นและที่เป็น นับจากอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราเป็นต้นไป มันก็จะใช้เงื่อนไขจากที่รัฐบาลระเริงทำนั่นแหละ แย็บ กวนแผลแตก ไปเรื่อยๆ เหมือนก่อนหน้าพลเอกประยุทธ์ นำคณะ คสชเข้ายึดอำนาจ ปี ๕๗ ก็มีหลายฝ่ายอ้างความชอบธรรม เพื่อออกมาปราบโจรการเมืองให้บ้านเมืองครือกัน! สถานการณ์ตอนนี้ ท่ามกลาง กองหนุน นายกฯ ประยุทธ์ร่อยหรอ ก็เกิด กองหาม พลเอกประวิตร ระดมข่าวเป่าตูด นาฬิกาเรื่องเล็ก ไม่ควรยกขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ นี่การยกความชั่วคนอื่นเป็นความชอบธรรมที่ตัวเองจะได้ทำชั่วแบบนี้ กองหลอน จึงออกมาพรึ่บ ทั้งหลอน-ทั้งหลอก เป็นหน่วยหน้า แลบลิ้น-ปลิ้นตา หลอนให้รัฐบาลหลงเข้าร่องแข้ง ที่บรรดา พรรค-นักเลือกตั้ง รอท่าเป็น ทัพหลัง หวังเผด็จศึกรัฐบาลเผด็จการทหาร ที่เข้ามาในลีลา เหลือบฝูงใหม่ ปฏิรูปที่สัญญาไว้ ไม่มีอะไรเกิด !? ด้วยผลประโยชน์ทางเลือกตั้งร่วมกัน ดีในทางเลวก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน คือปรากฏว่า ขี้หมู-ขี้หมา-ขี้กา-ขี้ไก่ รวมกองเป็น พันธมิตร เฉพาะกิจ ที่ว่าชาตินี้ ไม่ขอเป็น ผีร่วมป่าช้า ตอนนี้ เหลือง-แดง-น้ำเงิน ปรองดอง-สมานฉันท์ กอดกันกลมดิก โดยไม่ต้องพึ่งคณะกรรมการ! และกองที่จะเกิดใหม่ต่อจากนี้อีกกองคือ กองโจร ทำนอง กองโจรไม่ทราบฝ่าย เข้ามาหนุน เข้ามาอัดรัฐบาล คสช พฤติกรรม นาฬิกาเพื่อน วนกันใส่ ไม่ต้องแจ้งบัญชี มันเป็นความชอบธรรม ที่วันนี้ใครออกมาก็อ้าง เพื่อชาติ ได้ทั้งนั้น นี่ก็แค่สรุปสถานการณ์ให้ฟัง ส่วนตัวผมนั้น ยังไงก็ยังเป็น กองหนุน ให้นายกฯ ประยุทธ์เหมือนเดิม แต่กองหนุน ก็ทำได้แค่หนุน ส่วนจะ อยู่ได้-ไปตลอด ขนาดไหนนั้น อยู่ที่ตัวท่านนายกฯ เอง เรื่องนี้ แยกแยะให้เข้าใจได้ไม่ยาก ที่สังคมเอียน-เอือม อยากปล่อยตามเรื่องตามราว ประเด็นหลัก ไม่ใช่เลื่อนเลือกตั้ง จากกำหนดเดิมไปอีก ๙๐ วัน แล้วค่อยไปกำหนดใหม่ ว่าจะเลือกวันไหน? ตรงนี้ ยอมฝืนรับได้ ถึงแม้รู้สึกว่าตัวเองเป็นไอ้งั่ง ให้นายกฯ หลอกไปวันๆ แต่ที่สังคมมีปฏิกิริยามาก และยอมรับไม่ได้ คือพฤติกรรมพลเอกประวิตรนี่แหละ โดยเฉพาะเรื่อง นาฬิกาเพื่อน ! ทุกคนเข้าใจ ถ้าตัวเองอยู่ในฐานะนายกฯ ประยุทธ์ กับพลเอกประวิตร ไม่แค่ ยึดอำนาจมาด้วยกัน หากแต่พลเอกประยุทธ์ เหมือนเด็กโตมาในบารมีบิ๊กป้อม ที่จะใช้อำนาจนายกฯ ปลดหรือสั่งให้ลาออก ท่านไม่ทำแน่! เมื่อยึดในบุญคุณส่วนตัวเช่นนี้ ท่านก็ต้อง เสี่ยงบุญ-เสี่ยงกรรม พร้อมทุกระบบ พัง ไปพร้อมๆ กัน หรืออีกทางหนึ่ง ถ้าพลเอกประวิตร เห็นประโยชน์ส่วนรวม ปรารถนาให้ น้องเล็ก ได้ใช้สัจจะ-ความจริงใจทำหน้าที่บริหารราชการงานเมืองต่อไป ให้บรรลุผลตามมุ่งหวัง ท่านก็ ลาออก ซะ! ทันทีที่ลาออก ผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ อย่าว่าแต่กองหนุนจะกลับมาหนุนนายกฯ ประยุทธ์เหมือนเดิมเลย กองเกียรติยศ จะสะพรึ่บ-สะพรั่ง ตามเติม! สนช-ศาลรัฐธรรมนูญ-ปปชก็จะพ้นองค์กรที่ถูกประชาชนจับตามองในเรื่องที่ระโยง-ระยางทางประโยชน์กันตอนนี้ ในเมื่อนายกฯ บอกว่า เรื่องนาฬิกา เป็นเรื่องส่วนตัว ของพลเอกประวิตร ฉะนั้น พลเอกประวิตร ในฐานะผู้ใหญ่ ย่อมเข้าใจมิใช่หรือว่า ไม่ควรอยู่ เพื่อให้เรื่องส่วนตัว ทำลายเรื่องส่วนรวม คือรัฐบาล! อย่าลองดี อย่าท้าทายสังคมที่ ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเวลานี้ เติ้งเสี่ยวผิง ว่า แมวไม่ว่าสีไหน จับหนูได้ ก็ใช้ได้ทั้งนั้น เรื่องนี้เหมือนกัน ไม่ว่าสีไหน อ้างคอร์รัปชัน เพื่อออกมาได้ทั้งนั้น! 。ลั่น “ไม่มีตำรวจที่เป็นโจร-ไม่มีโจรมาเป็นตำรวจ” 28 มกราคม พศ 2561 เวลา 16:50 น โฆษกสีกากี ลั่นเอาจริงพวกตำรวจเก๊ ระบุเป็นนโยบาย บิ๊กป้อม-บิ๊กแป๊ะ ต้องไม่มีตำรวจที่เป็นโจรและไม่มีโจรมาเป็นตำรวจ จัดหนักที่เมืองช้างอ้างเป็น ผู้กอง-ตรสืบสวน。

ฟูหวาง 2021-04-16 08:13:06

จากผลบังคับใช้พระราชบัญญัติ(พรบ) สรรพสามิต ที่ให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก 2% ของอัตราภาษีสรรพสามิตที่เสียในปัจจุบัน เพื่อนำเงินรายได้ส่งบำรุงเข้ากองทุนผู้สูงอายุปีละไม่เกิน 4 พันล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 26 มคที่ผ่านมานั้น ,ลั่น “ไม่มีตำรวจที่เป็นโจร-ไม่มีโจรมาเป็นตำรวจ” 28 มกราคม พศ 2561 เวลา 16:50 น โฆษกสีกากี ลั่นเอาจริงพวกตำรวจเก๊ ระบุเป็นนโยบาย บิ๊กป้อม-บิ๊กแป๊ะ ต้องไม่มีตำรวจที่เป็นโจรและไม่มีโจรมาเป็นตำรวจ จัดหนักที่เมืองช้างอ้างเป็น ผู้กอง-ตรสืบสวน。 กัญชาทะลักเข้าแนวชายแดน ตชดสกัดจับได้ผู้ต้องหาชายหญิง 3 คน พร้อมของกลางหนัก 600 กก มูลค่า 20 ล้าน สารภาพรับจ้างขนจากอีสานไปส่งสระบุรี ทำมาแล้ว 4 ครั้ง。

จีกง 2021-04-16 08:13:06

อดีต กกตเป็นห่วงร่างกฎหมายเลือกตั้งให้พรรคการเมืองจัดมหรสพ หาเสียงได้ หวั่นมีการซื้อเสียงแอบแฝง -ตรวจสอบยาก เชื่อมีปัญหาฟ้องร้อง และส่งผลต่อการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง,แม่น้ำวอลตาวา, สะพานชาร์ลส์ และผู้คน มีปราสาทกรุงปรากตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง。กฎหมายคุมสื่อถึงมือ ประยุทธ์ แล้ว จิรชัยโละทิ้งข้อเสนอชุด คณิต เกลี้ยง ชงให้สื่อคุมกันเองแบบเข้มข้น มี 9 อรหันต์นั่งสภาวิชาชีพ พร้อมตีเส้นมาตรฐานกลางด้านจริยธรรม พ่วงข้อเสนอปรับแก้ทั้งระบบตั้งแต่ กสทช-อวกาศ ยันทีวีรัฐ。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

เติมเงินไทยฟรี ทํา ไม ลิเวอร์พูล ไม่ เคย ได้ แชมป์ pantip| ส่งเงินบาทไทย รับเครดิตทดลองเล่นฟรี| โปรโมชั่น หาเงินจากเกม 2019| ลงทะเบียนฟรี เครื่องเล่นในคาสิโน| ส่งเงินบาทไทย รูเล็ตออนไลน์ มือถือ| แจกเครดิตทดลองเล่นฟรี 1000| โปรโมชั่น แจก ยูสเซอร์ พร้อม เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก| โปรโมชั่น sbo slot แจกเครดิตฟรี| ลงทะเบียนฟรี คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี 2019| ส่งเงินบาทไทย ให้ เงิน เล่น ฟรี | ทดลองใช้ฟรี แอดไลน์รับเครดิตฟรี 50| เงินฟรี สูตร รู เล็ ต รวย รวย| โปรโมชั่น การ พนัน ใน คา สิ โน มี อะไร บ้าง| เงินฟรี casino วิธี เล่น สล็อต| sbobet แจกเครดิตฟรี| ส่งเงินบาทไทย ใครเข้าm88ได้บ้าง| บอลสเต็ป| ส่งเงินบาทไทย โปรแกรมคํานวณ บาคาร่า ฟรี| Jiulian Baoguang Slot Machine ดาวน์โหลดเครือข่าย| เงินฟรี ฝาก100ฟรี200| ลงทะเบียนฟรี เครดิตฟรีถอนได้ 2019 ไม่ต้องฝาก| สล็อตทดลองเล่น| โปรโมชั่น คา สิ โน ออนไลน์ ไม่ ต้อง โหลด| ส่งเงินบาทไทย ทุน 500 บา คา ร่า| ส่งเงินบาทไทย คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน| เงินฟรี เครดิต ฟรี 350| ลุ้นบาท ผล บอล นอร์เวย์ คั พ สด | เงินฟรี วิธีเข้าเล่นบาคาร่า| โปสเตอร์ฟุตบอลดาว| เว็บพนันดีที่สุด 2019| เงินฟรี วิธีเล่นสล็อต777| เงินฟรี ฝากเงนผ่านมือถือเล่นสล็อต| ลงทะเบียนฟรี แจก user ทดลอง เล่น ฟรี ถอนได้2019| 777 เครื่องสล็อต| เดิมพันฟรี ดาวน์โหลด โปรแกรม royal1688| ฉลามปลาฉลามฉลามทองออนไลน์| ส่งเงินบาทไทย เกมที่ทํารายได้มากที่สุด 2019| โปรโมชั่น เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้| เกมสล็อตล่าสุดของ Apple| เดิมพันฟรี วิธี หาเงิน ใน เกมส์| SBO| เดิมพันฟรี วิเคราะห์บอล| โบนัสเปิดบัญชีของเครื่องสล็อต| เดิมพันฟรี สูตรสล็อตออนไลน์| โปรโมชั่น w88thai เว็บเดิมพัน ออนไลน์| ส่งเงินบาทไทย วิเคราะห์บอลวันนี้ | เดิมพันฟรี เล่นสล็อตผ่านแท็บเล็ต| ดาวน์โหลดเครื่องสล็อตล่าสุด| ส่งเงินบาทไทย โหลดบาคาร่าลงมือถือ| เงินฟรี ประเภท อัตรา ต่อ รอง w88| ทดลองใช้ฟรี เล่น บอล ให้ รวย| โปรโมชั่น สล็อต หมุน ฟรี| เดิมพันฟรี อาร์บี88| เดิมพันฟรี เว็บดูบอลที่ดีที่สุด| โปรโมชั่น ไม่มียอดเทิร์นโอเวอร์| เครื่องสล็อตผลไม้ออนไลน์| เงินฟรี โบนัส 100 สำหรับ สมาชิก ใหม่| เดิมพันฟรี ไลน์กลุ่มสล็อต | เดิมพันฟรี poker อาชีพ| ทดลองใช้ฟรี m88 ปิดหนี| การจัดอันดับเว็บไซต์เกม Pt slot| ส่งเงินบาทไทย แจกโบนัสทดลองเล่นฟรี| เกมสล็อตมือถือ Android| ไลน์w88| ทดลองใช้ฟรี แทงบอล ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก| ทดลองใช้ฟรี ฟุตบอลโลก ช| ลงทะเบียนฟรี แอดไลน์รับเครดิตฟรี| ฝากเงินเล่นสล็อต| เดิมพันฟรี เงินฟรี| ฟุตบอลเงินสดอยู่ที่ไหน?| โปรโมชั่น สูตรสล็อตแพนด้า| การจัดอันดับสล็อตแมชชีน Pt| ขาย ตู้ slot machine นําเข้า| เงินฟรี เล่นคาสิโน sbobet| ลุ้นบาท โปรแกรม บอล คืน พรุ่งนี้ | เดิมพันฟรี พาเล่นบาคาร่า pantip| โปรโมชั่น แอดไลน์ รับเครดิตฟรี 200| เว็บไซต์อุปกรณ์การพนันฟุตบอลแบบโอเพนซอร์ส 365| เงินฟรี เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี| เดิมพันฟรี เกมออนไลน์ W88| ทดลองใช้ฟรี เว็บหลัก เดิมพันอีสปอร์ต Dota2| ลงทะเบียนฟรี คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี 2019| เดิมพันฟรี ลุ้นแจ็คพ็อต| เดิมพันฟรี บาคาร่า คือ| ส่งเงินบาทไทย 918kiss ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก| โปรโมชั่น 188bet ฟรีเครดิต | ลุ้นบาท บอล ถ่ายทอด สด วัน นี้ | ลุ้นบาท ผลบอลสด 7m มาเก๊า | ส่งเงินบาทไทย คาสิโนโปรวันเกิด| ทดลองใช้ฟรี โปร โม ชั่ น แจก เครดิต ฟรี วัน นี้| เงินฟรี สูตร ตู้ สล็อต ผล ไม้ สนุก ฟรี| เงินฟรี แอ พ มือ ถือ fun88| ผลไม้เครื่องสล็อตทักษะเครื่อง| โปรโมชั่น เล่นคาสิโนปอยเปต|